Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-22 22:59:08  Mirosław Hnatewicz

Utworzono artykuł 135474 o nazwie 'Dokumenty do pobrania'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste135474
user_idpuste2500463
resource_idpuste1007
namepusteDokumenty do pobrania
category_idpuste28071
language_idpuste1
shortpusteDokumenty do pobrania
fullpuste

Dokumenty do pobrania.

publishfrompuste2018-05-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustedokumenty-do-pobrania
2018-10-16 07:43:11  Wioleta Chalaba
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-10-16 07:43:31  Wioleta Chalaba
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-11-21 14:37:35  Wioleta Chalaba
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-12-03 14:37:53  Wioleta Chalaba
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-12-03 14:38:39  Wioleta Chalaba
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-30 11:26:12  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-18 12:55:27  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-12-12 09:02:55  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2020-01-28 14:37:43  Adam Wrona
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2020-09-03 13:28:04  Wioleta Chalaba
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2020-09-03 13:28:49  Wioleta Chalaba
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-09-03 13:28:49  Wioleta Chalaba

Załączono plik 475876

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3238326
user_idpuste2500465
fobject_idpuste475876
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-03 13:28:49  Wioleta Chalaba

Załączono plik 475877

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3238327
user_idpuste2500465
fobject_idpuste475877
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-03 13:28:49  Wioleta Chalaba

Załączono plik 475878

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3238328
user_idpuste2500465
fobject_idpuste475878
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-03 13:28:49  Wioleta Chalaba

Załączono plik 545026

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3238329
user_idpuste2500465
fobject_idpuste545026
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-03 13:28:49  Wioleta Chalaba

Załączono plik 628002

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3238330
user_idpuste2500465
fobject_idpuste628002
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-03 13:28:49  Wioleta Chalaba

Załączono plik 680480

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3238331
user_idpuste2500465
fobject_idpuste680480
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-03 13:28:49  Wioleta Chalaba

Załączono plik 707125

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3238332
user_idpuste2500465
fobject_idpuste707125
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-03 13:28:49  Wioleta Chalaba

Załączono plik 707126

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3238333
user_idpuste2500465
fobject_idpuste707126
resource_idpuste1007
modelpusteArticle
foreign_idpuste135474
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się